سه‌شنبه, 3 مهر 1397

عنوان : گزارش تصویری : بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سلماس از مناطق حاشیه نشین شهر
کد خبر : ۲۱۴
تاريخ :
 ۷۷۵/۰۴/۲۹ 
ساعت : ۱۳:۳۱:۱۵

بازدید از انتهای خیابان ورزش و کوی نوبهاربازدید از کوی جانبازان

بازدید از منطقه اسلام آباد

نمایش تعداد بازدیدها : 426

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شورای اسلامی شهر سلماس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8